Město Havlíčkův Brod

Mariánský sloup

Havlíčkův Brod je největším městem v české části kraje Vysočina. Rozhodujícím momentem, který z venkovského městečka udělal důležité průmyslové centrum Vysočiny, byla výstavba železnice rakouské severozápadní dráhy (1869) a brodského nádraží. Tehdejší Německý, dnešní Havlíčkův Brod, se tak stal dopravním centrem Vysočiny.

Mimořádným architektonickým počinem v první polovině 20. století byla výstavba léčebného areálu Zemského ústavu choromyslných. Důstojným partnerem se mu staly budovy okresní nemocnice z konce 20. století. O nejstarší, středověké podobě města, dávají představu zbytky hradebních zdí a tomu odpovídá i situování náměstí a přilehlých ulic – Horní a Dolní. Řada domů na brodském náměstí se pyšní honosnými štíty. V domě zvaném Rejnovský na východní straně náměstí se narodil 17. 6. 1717 proslulý hudební skladatel Jan Václav Stamic. V severozápadním rohu náměstí stojí dům, dnes zvaný Havlíčkův, podle rodiny, z níž pocházel Karel Havlíček, nejvýznamnější český politický novinář 19. století.

Přes běh času si zachovalo brodské náměstí starobylý ráz a překvapuje zvláštní malebností. Podíl na tom má i barokní kašna se sochou Tritona, kterou podle pověsti dal postavit pekař Koudela jako pokání za to, že šidil zákazníky. Dále Mariánský sloup s plastikou Panny Marie Vítězné, sochami zemských a městských patronů – sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ondřeje, sv. Floriána i malou soškou sv. Rozálie.

Na jižní straně náměstí poutá pozornost stará radnice, v jejímž výklenku stojí brodský Hnát, který údajně zradil Brod Jihlavským. Dominantou tyčící se nad brodským náměstím je věž děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl založen ve 14. století řádem německých rytířů. Ve věžní zvonici se nachází jeden z nejstarších zvonů v Čechách – Vilém, pocházející z roku 1335. Dnešní podobu získal kostel ve století 17. a podivná kupole pochází z roku 1709. Ze 17. století pochází i bohatě vyřezávaný raně barokní hlavní oltář.

Vynikající památkou na dobu barokní je klášterní komplex s kostelem sv. Rodiny. Byl založen řádem Bosých Augustiniánů v roce 1679 a dobudován v průběhu první poloviny 18. století. Výzdoba kostela, pocházející převážně z dílny Ignáce Rohrbacha s obrazy Siarda Noseckého, je ukázkou svébytnosti českého baroka.

Kašna se sochou Tritona

Málokteré město se může pyšnit takovou blízkostí přírody jako Havlíčkův Brod. Městský park Budoucnost navazuje přímo na historické jádro města a kaskádou rybníků pokračuje až do příměstských lesů. V parku se dochoval souvislý pás středověkých hradebních zdí a v jediné dochované nárožní hradební věži je umístěn Památník akademického malíře Otakara Štáfla. Městem protéká řeka Sázava, ráj pro rybáře a vodáky.

Autor: Zina Zborovská

Zpět