Obecní pastýř (slouha)

Každá obec si najímala pastýře. Ten bydlel v obecní pastoušce, dostal dlouhý bič a chodil s pastýřskou holí. Společná pastva začínala koncem dubna, vždy se začínalo v pondělí. Z každého dvora vyhnali dobytek, když slyšeli, jak slouha práská svým bičem. V lesích se pásla i prasata, na podzim to byly pastvy na bukvicích, žaludech a kaštanech.  Pastýř byl vážená osoba, uměl léčit, kastrovat býčky, kančíky a berany. Připomínkou těchto starých časů jsou dnes už jen místní názvy ,,Příhon“ nebo ,,Na příhoně“, což byly cesty, kterými se dobytek přiháněl na pastvu.