Ochranný kříž karavaka

V minulosti byli lidé často postihováni morem a jinými chorobami. Jejich nejsilnější zbraní v boji s epidemiemi byla modlitba a zvláštní úcta k morovému kříži karavaka. V 19. století, kdy řádila cholera, se používaly podobné kříže a říkalo se jim cholerové. Tento křížek byl vyroben na počátku  18. století v Itálii. V našem muzeu je od 5. září roku 1911.