Sborník Havlíčkobrodsko

Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko vydává Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod. Nultý ročník vyšel v roce 1971 a byl vydán k 150. výročí narození Karla Havlíčka Borovského, pravidelně vychází až od roku 1989. Obsahuje články pestrých témat, týkajících se našeho města na Vysočině i jeho bezprostředního a širšího okolí.

Sborník vychází ke konci kalendářního roku a lze ho zakoupit osobně na pokladně muzea nebo online v muzejním eshopu. Sborníky si můžete rovněž  prohlédnout v muzejní knihovně, kde jsou k dispozici k prezenčnímu zapůjčení.
Vyprodaná čísla sborníků jsou k dispozici ke stažení rovněž v sekci muzejního eshopu s označením „čtěte více“.

Galerie obálek sborníku

Zpět