Sedmisetletý trám nalezen při stavbě obchvatu

Při stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu byla v údolí Stříbrného potoka objevena středověká úpravna polymetalických rud. V rámci tohoto hornického areálu byl nalezen i rudní mlýn poháněný vodním kolem. Objev je výjimečný: je teprve druhým přímým archeologickým dokladem vodního kola ve středověkém hornictví a hutnictví v Evropě.

Trám ze středověkého rudního mlýna pochází z druhé poloviny 13. století a  budete si jej moci od letošního května prohlédnout na výstavě věnované objevům, které jsou spojeny se stavbou obchvatu. Fotografie dokumentují přesun trámu do muzejních prostor.