SKLÁŘSKÁ TRADICE NEZNÁ HRANIC / DIE GLASSMACHERTRADITION KENNT KEINE GRENZEN

MEZINÁRODNÍ PROJEKT HAVLÍČKOBROSDKÉHO MUZEA K ŘEMESLNÉ TRADICI

SKLÁŘSKÁ TRADICE NEZNÁ HRANIC

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Museumsmanagement Niederösterreich navazují na několikaletou spolupráci v oblasti historie sklářství a řemesel. V rámci přeshraničního projektu se rozhodli obě instituce prohloubit vzájemné kontakty, obohatit se o vlastní zkušenosti a iniciovat navázání spolupráce v oblasti propagace řemesel na veřejnosti. Jednoroční projekt se točí především kolem sklářských pecí a kolem nadšení sklářů, historiků, archeologů i amatérů, kteří si obrovsky cení práce našich předků a snaží se svojí prací navázat na tradice rukodělné práce, která se po mnoho staletí v minulosti předávala z generace na generaci a bez ohledu na hranice států. Migrace řemeslníků z Dolního Rakouska na Vysočinu a opačným směrem byla častým jevem, ať už za obchodem, živobytím anebo jenom na vandr – na zkušenou. Rádi bychom na ony vandry navázali. Chceme vzájemně obohatit naše vědomosti a rozšířit povědomí o šikovných lidech, kteří se snaží svým nadšením šířit a udržovat naší vzácnou tradici.

Pec po dostavbě

AKCE:

9. duben 2022: Exkurze českých odborníků do Dolního Rakouska, setkání s Dorinou Götzinger a Gerhardem Putzgruberem u repliky pece v Elsarnu im Strassertal.

10. – 28. srpen 2022: Tavba skla v replice středověké pece u Havlíčkova Brodu

DIE GLASSMACHERTRADITION KENNT KEINE GRENZEN

Das Projekt konzentriert sich auf die Popularisierung der Handwerke und die Vorstellung der Handwerksarbeit der breiten Öffentlichkeit. Den Schwerpunkt des Projektes ist die dreitägige Präsentation (Symposium) der Handwerke vom 26. bis zum 28. 8. 2022 in der Lokalität Vlkovsko bei Havlíčkův Brod, wo eine Replik des mittelalterlichen Glasofens gebaut worden ist. Der Zentralpunkt der Präsentation ist das Glasschmelzen in der Replik des Ofens nach den Verfahren, die die Glasmacher in den sogenannten Waldglashütten auf dem Gebiet von Vysočina und Niederösterreich bis zum 18. Jahrhundert benutzten. Die Glasmacherfamilien aus Vysočina und Niederösterreich wanderten ohne Rücksicht auf die Grenzen und überlieferten ihre Erfahrungen einander. Das Glasschmelzen wird vom dem Vortrag Herrn František Novák, Glasmachers aus Dobronín, über die Geschichte des Glasmacherhandwerks begleitet. Die Präsentation beschäftigt sich weiter mit den für Vysočina und Niederösterreich typischen Handwerken – Textilherstellung, Töpferei, Nahrungsmittelindustrie. En Bestandteil des Projektes ist auch der Austausch von Erfahrungen über diese Handwerke zwischen Vysočina Museum Havlíčkův Brod und dem österreichischen Partner. In Elsarn (Niederösterreich) ist auch ein experimenteller Glasofen zum Glasschmelzen in Betrieb gesetzt worden, in dem die Glasrepliken aus der römischen und keltischen Zeit experimentell geschmolzen werden. Das Ziel des Projektes ist die Verbindung der Erfahrungen aus den beiden experimentellen Öfen. Aufgrund dieser Zusammenarbeit entsteht ein Leporello, das die Glasmacherarbeit auf beiden Seiten der Grenze darstellt.