Smetana v Brodě

Před dvěma sty lety se narodil slavný český skladatel Bedřich Smetana. Přestože pocházel z Litomyšle, během gymnaziálních studií strávil tři roky v tehdejším Německém Brodě. Pobýval zde v domě číslo 104 v Dolní ulici a stýkal se během té doby s Karlem Havlíčkem Borovským.
Studie nazvaná Byt Bedřicha Smetany u paní J. Bilanské v Německém Brodě, Dolní ulice číslo 104 vyšla tiskem v roce 1945. Její autor Antonín Pospíšil popisuje do detailu osudy paní Bilanské, zajímavosti o Smetanových spolubydlících i kolik činilo výživné za studenty v takovém ubytování.

Spis je zachován ve sbírkách našeho muzea.