Štáfl a sokolové

Malíř Otakar Štáfl měl ke svému rodnému Brodu vřelý vztah a zároveň věnoval mnoho energie různým zdejším občanským iniciativám. Měl velký podíl na odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského v roce 1924, spolupracoval na výstavě 200 let gymnázia a inicioval i spolurealizoval rozsáhlou havlíčkovskou výstavu v pražském Belvederu v roce 1936. Vyvíjel též aktivity k vybudování divadla v Brodě. Jeho výtvarná tvorba kromě starých brodských uliček, motivů Vysokých Tater i vysočinské krajiny, zahrnovala též pohlednice, linoryty i obrazy aktuálního dění. Malbu Sokolský slet si můžete prohlédnout na aktuální výstavě Spolek základ života, která bude v našem muzeu do konce letošního roku.