Unikátní Tóra vystavena

Ve sbírkách havlíčkobrodského muzea je dochována zcela unikátní Tóra (Pět knih Mojžíšových), jež nemá podobu tradičního svitku, ale je vázána v klasické knižní vazbě. Daná podoba odkazuje na fakt, že Tóra byla používána při přísahách u soudních procesů. Stěží mohl Žid slibovat pod hrozbou trestu od křesťanského Boha. Výtisk je velmi výjimečný i tím, že je na titulní straně dochován ručně psaný přípis známého cenzora hebrejských knih Karla Fischera (1757–1844) a německý přípis od rabi Eleazara Fleckelese (1754–1826), předsedy pražského rabínského soudu.
Vzácnou Tóru je možné od dnešního dne do 3. 3. zhlédnout na výstavě Mizpah v Havlíčkově domě.