Vlasti a lidskosti

Bronzová medaile je čestným vyznamenáním za zásluhy o Červený kříž 1864–1914. Na přední straně můžeme vidět dva anděly držící ve středu bílý štít s červeným křížem Ženevské konvence. Nad štítem je pěticípá hvězda obklopená paprsky a dole nápis: „PATRIAE / AC / HVMANITATI“. Na zadní straně jsou pak letopočty 1864 a 1914.

Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž bylo zřízeno císařem Františkem Josefem I. v roce 1914 při příležitosti 50. výročí podepsání Ženevské konvence, na jejímž základě brzy dochází k vzniku Společnosti Červeného kříže. Vyznamenání bylo určeno osobám, které se zasloužily o podporu a činnost dobrovolné pomocné služby Červeného kříže v době míru i války. Od roku 1880 působil pobočný spolek Červeného kříže i v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě.