Osobnosti a metropole české Ameriky

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod proběhla 27. 9. přednáška historika Martina Nekoly Osobnosti a metropole české Ameriky. České vystěhovalectví do Spojených států amerických je stále poměrně málo zpracované téma. Přednáška přiblížila život a historii krajanských komunit ve vybraných velkoměstech (Chicago, New York, Cleveland, St, Louis, Milwaukee). Posluchači se zároveň dozvěděli o významných českoamerických osobnostech, které se dokázaly v různých obdobích prosadit v politice, vědě, umění či byznysu.