Pozvánka na zahájení výstavy: Jan Čárt a Rudolf Mazuch

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně a Muzeem vysočiny Havlíčkův Brod srdečně zve Vás a Vaše přátelé na zahájení výstavy v pátek 3. března 2023 v 16. hodin.

Psal se rok 1912, když do prvního semestru na C. k. akademii umění v Praze nastoupili dva noví studenti – Jan Čárt a Rudolf Mazuch. Jejich cesty se střetly a osudově provázaly. Možná za to mohl fakt, že oba pocházeli z velmi chudých poměrů, a oba si před akademií prošli jistou životní zkušeností – Čárt studiem medicíny a romanistiky na univerzitě, Mazuch vyučením, a později prací fotografa a retušéra. Jejich vztah však brzy přerostl ve velmi hluboké přátelství. Za studií sdíleli společný byt a ateliér ve Škroupově ulici na pražské Letné, a i potom si pravidelně psali a navštěvovali se. Zejména Jan Čárt často zajížděl za Mazuchem do Kolína. Brzká smrt Rudolfa Mazucha toto přátelství sice přerušila, ovšem díky němu si Čárt vybudoval vazby na Kolín, který se potom stal jeho novým domovem. Svému zesnulému příteli pak vzdal hold vydáním vzpomínkové knihy „In memoriam malíře Rudolfa Mazucha“. Vyšla v roce 1930, v upomínce desátého výročí jeho smrti. Čárt byl nejen autorem textu, ale vytvořil i citlivě pojatý Mazuchův portrét, který se jako grafický list (lept) stal součástí každého výtisku knihy.

Stejně tak město Německý (nyní Havlíčkův) Brod je spojené s oběma výtvarníky. Jan Čárt se zde narodil a vystudoval na reálném gymnáziu. I po odchodu do Prahy, a později do Kolína, své rodné město pravidelně navštěvoval a objevuje se i v jeho výtvarných námětech.

Rudolf Mazuch měl vazbu na MUDr. Arnošta Pachnera z významné německobrodské rodiny Pachnerovy, vlastnící mimo jiné zdejší továrnu na jemné likéry a rum. Arnošt Pachner, který byl známým mecenášem začínajících malířů, držel ochrannou ruku v době I. světové války i nad Mazuchem. Kromě jiného mu zajistil v červnu a červenci roku 1918 „ozdravný“ pobyt v Německém Brodě, při kterém Mazuch mohl pracovat na portrétních zakázkách i na plenérové krajinomalbě v blízkém okolí.

Výstava prezentující díla obou přátel vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.