Přednáška „Co přinesl obchvat“

Přednáška Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod s názvem „Co přinesl obchvat“ shrne dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu, který se uskutečnil před stavbou jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Hlavními přednášejícími budou vedoucí archeologického výzkumu Jakub Těsnohlídek ze společnosti Archaia Brno o.p.s. a Petr Hrubý z Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu přednášky se se svým příspěvkem připojí historička Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Alena Jindrová. Přednáška se uskuteční na Staré radnici v Havlíčkově Brodě dne 4. 11. 2021 v 18:00.

Vstup pouze s platným negativním testem na covid či dokladem o očkování a v respirátoru!