Přednáška: O pěstování brambor na poli a na zahrádce

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 17:00 proběhla přednáška O pěstování brambor na poli a na zahrádce, jako doprovodný program v rámci výstavy 100 let Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.

Posluchači se nejprve seznámili s technologiemi pěstování brambor  v zemědělských podnicích a také v malopěstitelských podmínkách a na zahrádkách. Druhá půle byla věnována poradně pro zahrádkáře. Na otázky posluchačů  z oblasti odrůd brambor, pěstování a ochrany proti škodlivým činitelům reagovali odborníci z VÚB.