Příměstský tábor v muzeu

Jaro je tu a s ním i spojené plány na léto. Naše muzeum si pro vaše děti připravilo další příměstský tábor v termínu: 8. 7. – 12. 7. 2024.

Téma letošního tábora bude: Poddanství a cesta ke svobodě. Dobrodružná táborová hra, připravená týmem muzejníků, se bude odehrávat v imaginární vesnici na českém venkově v 18. století, kde žije skupina poddaných pod vládou vrchnosti. Účastníci tábora se seznámí s tématem poddanství a pochopí, jaký vliv měla tato doba na životy mnoha lidí a jak důležité je, abychom se poučili z minulosti a usilovali o lepší budoucnost pro všechny.

V průběhu celého týdne budou mít děti možnost zažít život poddaných skrze různorodé hry či úkoly a pochopit tak úskalí života našich předků.

Během plnění úkolů děti objeví útržky starého dopisu, které jim zanechal tajný přítel a díky kterým mohou objevit cestu ke svobodě. Podaří se dětem najít řešení své situace a domluvit se s vrchností na změně řádu?

Připojte se k nám a zažijte sílu přátelství, odvahy a víry ve vlastní schopnosti udělat změnu.

Časový rámec: 8:00–16:00

Cena: 2100,-

Věk: 6–11 let

Příměstský tábor bude probíhat v prostorách Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a v přilehlém okolí Havlíčkova Brodu, s dětmi se jeden den vydáme na výlet mimo naše město vlakem či autobusem. Cena tábora zahrnuje náklady na pomůcky, vstupné, jízdné a oběd.

Přihlášky a dotazy směřujte na:

edukator@muzeumhb.cz  (Vendula Marková) +420  739 582 775