Společná vstupenka pro děti, studenty a seniory

100 

Návštěvu krajských muzeí a galerií umožní Společná vstupenka, která začíná na ceně 100 Kč a přitom zahrnuje hned dvanáct návštěv.

Kategorie:

Popis

Dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina je umožnit široké veřejnosti návštěvu krajských muzeí a galerií, aniž by to výrazně zatížilo rozpočet domácnosti. Za tímto účelem byla vytvořena Společná vstupenka, která začíná na ceně 100 Kč a přitom zahrnuje hned dvanáct návštěv. „Tato ojedinělá vstupenka umožňuje jejímu držiteli a případně i dalším přizvaným osobám navštěvovat krajská muzea i galerie a opakovaně se do nich vracet. A to až do vyčerpání dvanácti vstupů,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že prozatím se dá tato vstupenka pořídit za stejnou cenu jako v minulých letech.

Od 1. 1. 2024 je plné vstupné za 200 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory za 100 Kč a vstupné pro celé školní třídy za 400 Kč.