PROGRAM MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A RODIČE

POZNÁVÁME ČESKOU REPUBLIKU A HAVLÍČKŮV BROD

PROGRAM MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A RODIČE

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si připravilo program pro ukrajinské děti s rodiči, který se koná v muzeu na Havlíčkově náměstí každý pátý den v měsíci od 15.00. Při programu budeme společně poznávat město Havlíčkův Brod, zvyky Čechů a vzájemně se poznávat. Základem programu je promítání fotografií a dílny, na kterých si zkusíte něco malého vyrobit. Vstup zdarma.

PROGRAM:

5. dubna: Velikonoce

5. května: Jarní příroda

5. června: Život ve městě

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Jindrová, Vendula Marková, DiS.

Tel.: +420 737 851 923, +420 569 429 151

www.muzeumhb.cz