Replika středověké hrnčířské pece v lokalitě Vlkovsko

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na Masarykově univerzitě s podporou Města Havlíčkův Brod začnou v květnu se stavbou repliky středověké hrnčířské pece v lokalitě Vlkovsko, v blízkosti repliky středověké sklářské pece. Ve dnech 1.–3. září pak proběhne tradiční akce s ukázkou řemesel a výpalu v pecích. Dozvíte se, jak se pracovalo středověkému skláři a hrnčíři a vyzkoušíte si i další řemesla. Již teď se těšíme na vás těšíme o posledním prázdninovém víkendu.

Kontakt: Alena Jindrová, +420 737 851 923, jindrova@muzeumhb.cz


Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 19
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 429 151
www.muzeumhb.cz