Havlíček a fake news

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod se nachází stálá expozice o životě Karla Havlíčka Borovského. Téma novinářství, svobody slova a kritiky informací je dnes velmi aktuální. Hlavním cílem projektu je ukázat studentům rozdíl v práci žurnalisty 19. a 21. století a ve vyhledávání či ověřování informací. Nedílnou součástí bude snaha poukázat na situaci kolem „fake news“ nejen v dnešní době s apelem na potřebu kritiky informací.

Studenti se během edukace seznámí s osobností Karla Havlíčka Borovského a jeho žurnalistickou činností a budou se moci podívat na autentické noviny z Havlíčkovy doby. Na základě vybraného článku z těchto novin se společně se studenty pokusíme zrekonstruovat, jak Havlíček získával informace a jak je ověřoval. Následně se přeneseme do dnešní doby a ukážeme si, jak pracuje novinář v současnosti, jak shání a ověřuje informace, jaké jsou jeho výstupy. Nedílnou součástí celého programu bude i otázka toho, jakým způsobem si mohli čtenáři ověřovat pravdivost informací v polovině 19. století a jak si je mohou ověřit dnes.

V závěru edukace bude následovat samostatná práce studentů ve skupinách, při které se pokusí vyhledat určenou aktuální zprávu na internetu pomocí tabletů. Otázky se budou týkat toho, kolik zpráv se objevilo, kolik jsme schopni nashromáždit informací, jak se od sebe zprávy liší a co jsou to zpravodajské weby. Hlavním cílem a přínosem edukačního programu bude vedení studentů ke kritičnosti a poukázání na časté postupy při vytváření dezinformací (apel na emoce, spojování nesouvisejících dat, generalizace a podobně).

Délka programu: 45 min
Zaměření: 2. st. ZŠ, SŠ
RVP: Člověk a společnost
Cena: 30Kč/žák
Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Firon
firon@muzeumhb.cz
Tel.: 569 429 151