Přednášky

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás připravilo přednášky týkající se našeho regionu.

• Délka přednášky 45 minut
• Na základě domluvy lze upravit i téma přednášky
• Naši historici mohou přijít se svou přednáškou i přímo k vám
• Na přednášku je nutné se objednat předem u konkrétního přednášejícího
• Nabízené programy a přednášky lze uskutečnit v kterýkoliv pracovní den
• Přednášky uskutečněné v muzeu jsou zdarma, v případě návštěvy přednášejícího u vás se hradí náklady spojené s cestou, více info na tel.: 569 429 151

Nabídka přednášek:
Karel Havlíček Borovský – život a odkaz, 2. ZŠ, SŠ
Posluchači se seznámí s nejdůležitějšími okamžiky života Karla Havlíčka Borovského (Havlíčkův postoj k dobové politice, Havlíčkovo dílo v kontextu dobové společnosti, vnímání Havlíčka a jeho život po životě).

Jaroslav Hašek – život, dílo a odkaz, 2. ZŠ, SŠ
Přednáška o životě a díle Jaroslava Haška (život bohéma před první světovou válkou, Haškova role na pozadí velkých dějin za první světové války, vnímání Haška a jeho život po životě).

Raný novověk v Havlíčkově Brodě (cca 1500–1800), 2. ZŠ, SŠ
Možná témata: barokní Havlíčkův Brod – život ve městě – klášter sv. Rodiny – vrchnostenské x královské město – cechy a hospodářství – nástup osvícenství.

Baroko v Havlíčkově Brodě, ZŠ, SŠ
Komentovaná procházka po brodských barokních památkách, nebo komentovaná prohlídka klášterního kostela sv. Rodiny s důrazem na barokní sloh.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Přednášející:
Mgr. Martin Firon
firon@muzeumhb.cz
Tel.: 569 429 151


Stará řemesla a podomácká výroba, ZŠ, SŠ
Kurátor našeho muzea vás seznámí se starými řemesly a přenesete se s ním do dob,
kdy naši předkové ručně vyráběli různé předměty denní potřeby či nářadí, oblečení
atd.

Tradice a zvyky v průběhu roku, ZŠ, SŠ
Autor knihy „Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu“ seznámí posluchače
s tradicemi a zvyky našich předků v průběhu roku, které se odehrávaly v našem okolí.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Přednášející:
Dušan Naňák
nanakd@seznam.cz
Tel.: 569 429 151


Kapitoly z dějin 20. století – 1938, 1948, 1968, 1989, 2. st. ZŠ, SŠ
Přes konkrétní osudy, příběhy a události z našeho regionu můžeme lépe přiblížit dějiny barvitého 20. století. Jak probíhala válka a souboj demokracie s totalitou? Co nám mohou sdělit tyto příběhy dnes? Zkusme se spolu přiblížit těžkým obdobím, které museli naši předchůdci řešit.

Holocaust na Havlíčkobrodsku, 2. st. ZŠ, SŠ
Propaganda, rasismus, nenávist, manipulace. Hrozby každé doby, které daly průchod jedné z nejhorších katastrof dějin. Na konkrétních příbězích z našeho regionu si můžeme přiblížit odpornost nacistického režimu, který postihl i místní židovské komunity.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Přednášející:
Mgr. Alena Jindrová
jindrova@muzeumhb.cz
Tel.: 569 429 151


Pravěk – život v pravěku, ZŠ, SŠ
Nechte se unést poutavým vyprávěním našeho archeologa o nejstarší a nejdéle trvající dějinné etapě se zaměřením na oblast České republiky.

Středověk – jak se žilo ve středověku, ZŠ, SŠ
Posluchači se dozví, jak žil vrcholně středověký člověk na našem území, pohledem archeologie.

RVP: Člověk a společnost

Přednášející:
Mgr. Josef Krpálek
krpalek@muzeumhb.cz
Tel.: 569 429 151


Prohlídka města s výkladem, MŠ, ZŠ, SŠ
V našem městě se prolíná mnoho historických epoch, stavebních slohů, památníků a domů po významných osobnostech. Při procházce městem je možné zažít uplynulá staletí na vlastní oči. Na základě domluvy lze upravit i téma procházky např. historie a funkce budov, barokní Brod, pro nejmenší: návštěva míst spojených s pověstmi atd.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Firon
firon@muzeumhb.cz
Tel.: 569 429 151