Společná vstupenka

Dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina je umožnit široké veřejnosti návštěvu krajských muzeí a galerií, aniž by to výrazně zatížilo rozpočet domácnosti. Tak vznikla Společná vstupenka, která začíná na ceně 60 Kč a přitom zahrnuje hned dvanáct návštěv. „Tato ojedinělá vstupenka umožňuje jejímu držiteli a případně i dalším přizvaným osobám navštěvovat krajská muzea i galerie a opakovaně se do nich vracet. A to až do vyčerpání dvanácti vstupů,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že prozatím se dá tato vstupenka pořídit za stejnou cenu jako v minulých letech.

Do 31. 12. 2023 je Společná vstupenka k dispozici ve třech variantách, a to plné vstupné za 120 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory za 60 Kč a vstupné pro celé školní třídy za 300 Kč.
Od 1. 1. 2024 plné vstupné za 200 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory za 100 Kč a vstupné pro celé školní třídy za 400 Kč. Nadále zůstává tato vstupenka cenově velice výhodným produktem.