Spor o smysl dějin husitství ve 20. století

Konference se bude konat dne 17. června 2024 v Havlíčkově Brodě u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Žižky (v přednáškovém sále Krajské knihovny Vysočiny, Žižkova 4344).