Ukrajinský večer

Tři speciální večery věnované kulturám menšin nejvíce zastoupených v našem městě – mongolské, ukrajinské a vietnamské – se odehrají během listopadu. Přijďte si poslechnout tradiční hudbu, ochutnat národní jídla, prohlédnout fotografie z jednotlivých států a dozvědět se více o kulturách jiných, než je česká. Součástí večerů budou moderované rozhovory s hosty a dílničky pro děti.

Na akci, která se koná již druhým rokem srdečně zve Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod

Vzhledem k úspěchu, který minulý rok večery měly, jsme se rozhodli přesunout akce do klubu Oko na Smetanově náměstí 30, jen pár kroků od muzea. Vstupné dobrovolné.

Vietnamský večer – neděle 5. 11. 2023 16:00

Mongolský večer – neděle 12. 11. 2023 16:00

Ukrajinský večer – čtvrtek 23. 11. 2023 17:00