Velikonoční dílny a nový edukační balíček 2022

Na všechny programy se můžete objednávat u Aleny Jindrové: tel.: 569 429 151, e-mail: jindrova@muzeumhb.cz

Cena: dílny 30 Kč na žáka, přednášky zdarma. Cena dílen zahrnuje vstup do výstavy a expozice a náklady na materiál, v případě přednášek je nutné případně uhradit náklady na cestovné.

Informace a aktuality naleznete též na: www.muzeumhb.cz

Nabízené programy lze uskutečnit v kterýkoliv pracovní den včetně pondělí.

Stáhněte si brožuru s aktuálním seznamem edukačních programů ZDE!