Harmonogram

Termín Akce Informace
17.10. - 17.11. Kniha v muzeu
Výstava přibliží celkem devět sbírkových knihovních fondů, které spravuje muzeum.
Více informací
10.10. Edukačních programy – školy a skupiny
Nabídka edukačních programů pro druhé pololetí školního roku 2023/24.
Více informací
7.10. - 9.10. Výstava hub a papírových modelů
Tradiční výstava hub doplněná o výstavu papírových modelů.
Více informací
5.10. - 6.10. Dny otevřených ateliérů na Vysočině
Dny otevřených ateliérů
Více informací
24.5. - 29.9. Co přinesl obchvat
Ukázka archeologických nálezů, které byly získány při stavbě obchvatu Havlíčkova Brodu.
Více informací
30.8. - 1.9. Tavba ve středověké sklářské peci Vlkovsko
Tavba ve středověké sklářské peci Vlkovsko
Více informací
8.6. Oslava 150 let od založení muzea
Oslava 150 let od založení muzea
Více informací
24.5. Noc v muzeu a galerii
Noc v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.
Více informací
15.3. - 12.5. Veteran club Havlíčkův Brod
Ve spolupráci se zdejším Veteran Car Clubem vám  představíme historické motocykly.
Více informací
6.5. Jom ha šoa, Havlíčkovo náměstí
Zobrazit článekVeřejné čtení jmen obětí holocaust
Více informací
9.1. - 3.3. Mizpah. Příběhy židovských rodin v Havlíčkově Brodě.
Výstava obrazů Heshama Malika na téma židovských dějin a příběhy židovských rodin v Havlíčkově Brodě.
Více informací