Regionální historie

Historie hornictví na Havlíčkobrodsku

Na Havlíčkobrodsku byl nejvýznamnější hornickou oblastí havlíčkobrodský rudní revír s výskytem žilných hydrotermálních ložisek polymetalických rud se stříbrem. Počátek jejich těžby lze na základě dochovaných písemných zpráv a archeologických nálezů datovat přibližně do poloviny 13. století, tedy do počátků velké středověké kolonizace Českomoravské vrchoviny.

Pokud se zajímáte o historii výroby železa v našem regionu, určitě čtěte dále. Přinášíme Vám přehled událostí, které se týkají železářství na Havlíčkobrodsku z pohledu historie.
 

Historie sklářství na Havlíčkobrodsku

Havlíčkobrodsko má slavnou tradici ve sklářství. Přečtěte si krátký přehled historie sklářství v našem regionu. Na slávě českého sklářství 18. a 19. století se podílelo téměř třicet skláren na území Havlíčkobrodska. Zakládali je skelmistři ze slavných sklářských rodů Adlerů, Čapků, Eisnerů a například Kavalierů.

Celý článek…